Hang động lớn nhất dưới nước

Hang động lớn nhất dưới nước

Dự án nâng cao nhận thức bảo tồn hang Orda, là chương trình dành riêng cho hang đá vôi dưới nước lớn nhất thế giới  nằm gần làng Orda (Perm, Nga). Dự án này bao gồm các bài viết của các nhà địa chất, những câu chuyện về đời sống động vật, các cuộc phỏng vấn với những người tiên phong và ý kiến của các chuyên gia lặn hàng đầu trong hang động.
Cuốn sách được minh họa với hơn 100 bức ảnh dưới nước độc đáo cùng với bản đồ hang động Orda lần đầu tiên được xuất bản. Cuốn sách là kết quả của hơn 150 thợ lặn trong suốt 5 km trong lòng hang.
Error: the communication with Picasa Web Albums didn’t go as expected. Here’s what Picasa Web Albums said:

The Picasa API is deprecated. See https://developers.google.com/picasa-web/ for more details and the migration guide.

Comments

comments

Leave a Reply