Con đường xuyên tuyết tại Nhật Bản

Con đường xuyên tuyết tại Nhật Bản

Đây là một con đường xuyên qua một ngọn núi của Nhật Bản (3000 m trên mực nước biển), mùa đông ở đây kéo dài từ tháng Mười đến tháng Tư và tuyết cao đến 20 mét, các công nhân phải thường xuyên phá tuyết khá vất vả để dọn con đường đi qua ngọn núi và tạo ra con đường độc nhất vô nhị này.

Các hình ảnh về con đường tuyết
Error: the communication with Picasa Web Albums didn’t go as expected. Here’s what Picasa Web Albums said:

404. That’s an error.

The requested URL /data/feed/api/user/105019697110407738154/album/SnowRoadsInJapan?kind=photo was not found on this server. That’s all we know.

Comments

comments

Leave a Reply