Post Tagged with: "Quần đảo"

Photo: http://www.flickr.com/photos/ippei-janine/8535575919/

Palau – đảo quốc thiên đường nhiệt đới

Nơi độc đáo & đỉnh Tháng Mười 31, 2013 at 4:02 chiều

Palau là một đảo quốc bao gồm khoảng 250 hòn đảo, nằm ờ phía Tây Thái Bình Dương. Tên đầy đủ của quốc gia này là Cộng hòa Palau, mặc dù về mặt địa lý nó là một nhóm đảo lớn thuộc Micronesia. Nó có hơn 30 năm là một phần của United Nations Trust Territory of the Pacific (Liên hiệp […]