Post Tagged with: "Phồn thực"

Lễ hội Hounen tại Nhật Bản hay “lễ hội dương vật của Nhật Bản”

Lễ hội Hounen tại Nhật Bản hay “lễ hội dương vật của Nhật Bản”

Lể hội độc đáo Tháng Chín 5, 2011 at 5:33 chiều

Tagata Jinja là một ngôi đền Shinto tại Komaki phía bắc của Nagoya, nó cũng như rất nhiều ngôi đền khác được thấy trên khắp Nhật Bản. Nó là sự tượng trưng mạnh mẻ cho mối liên kết không gian và thời gian a người dân đối tại cộng đồng Komaki, nơi mà gần đây vẫn còn là vùng nông […]