Post Tagged with: "Phát sáng"

Mùa mực đom đóm tại Nhật Bản

Mùa mực đom đóm tại Nhật Bản

Bạn có biết? Tháng Tư 2, 2012 at 9:37 sáng

Mực đom đóm là một loài mực ống tự phát sáng theo cơ chế sinh học với chiều dài lúc đã trưởng thành chỉ có khoảng 7 – 8 cm. Nó được trang bị một cơ quan sản sinh ra phốt-pho, qua đó nó có thể tự phát ra một thứ ánh sáng có màu xanh colban. Phần lớn phốt-pho được […]