Post Tagged with: "Ötzi Iceman"

Gặp lại Ötzi Iceman, chân dung đầy đủ của người đàn ông 5.300 tuổi

Gặp lại Ötzi Iceman, chân dung đầy đủ của người đàn ông 5.300 tuổi

Bạn có biết? Tháng Hai 29, 2012 at 4:03 chiều

Chắc hẳn các bạn cũng đã từng biết về Ötzi Iceman, hay Similaun Man hoặc người đàn ông từ Hauslabjoch là những cái tên được đặt cho một xác ướp được thiên nhiên bảo quản tốt đến nổi các nhà khoa học có thể vẽ lên bức chân dung đầy đủ về ông, một người đàn ông sống khoảng 5.300 […]