Post Tagged with: "Nhà sư"

Chuyện các thiền sư tự hóa và Sokushinbutsu

Chuyện các thiền sư tự hóa và Sokushinbutsu

Bạn có biết? Tháng Mười Hai 2, 2011 at 6:11 sáng

Câu chuyện ở Việt Nam Hẳn các bạn cũng đã nghe về chuyện các thiền sư trước khi sắp tịch, tự mình ngồi thiền trong tịnh thất cho đến lúc hoá. Thân xác các thiền sư không hề bị  thối rửa nên tín đồ để nguyên thờ phụng. Ở Việt Nam, trường hợp được mọi người biết nhiều nhất đó […]