Post Tagged with: "Barnum"

“Nàng tiên cá Fiji” và huyền thoại về bậc thầy về PR, bầu sô Phineas Taylor Barnum.

“Nàng tiên cá Fiji” và huyền thoại về bậc thầy về PR, bầu sô Phineas Taylor Barnum.

Bạn có biết? Tháng Tám 12, 2013 at 5:18 sáng

Nàng tiên cá hay người cá,  có thật hay không? Câu chuyện này sẽ đưa các bạn đến sự kiện xôn xao một thời vào thế kỷ 19, đó là “Nàng tiên cá Fiji”. Tuy nhiên cho đến ngày nay, sự kiện này đã khiến mọi người lưu tâm không phải vấn đề “nàng tiên cá”  có thật hay không mà […]