Post Tagged with: "Annunaki"

Bí ẩn về Anunnaki, hành tinh Nibiru (X) và giả thuyết người ngoài hành tinh tạo ra con người

Bí ẩn về Anunnaki, hành tinh Nibiru (X) và giả thuyết người ngoài hành tinh tạo ra con người

Bạn có biết? Tháng Tám 7, 2013 at 2:47 sáng

Lưu ý: Trước đây hành tinh thứ 9 là Pluto (trước đây gọi là Sao Diêm Vương). Tuy nhiên đến tháng 8 năm 2006, hành tinh này đã được xét lại và với các yếu tố về khối lượng, đường kính và khả năng phản chiếu ánh sáng quá thấp so với 8 hành tinh còn lại, Pluto đã bị […]