Post Tagged with: "300"

Cảnh trong phim 300

300 – bộ phim gây lầm tưởng về đế chế Sparta

Bạn có biết? Tháng Bảy 1, 2013 at 2:02 sáng

Bạn có biết, khi ở đỉnh cao quyền lực (năm 400 trước Công nguyên), thành phố Sparta chỉ có 25.000 dân nhưng có đến 500.000 nô lệ. Spartan Empire là một đế chế ngắn ngũi, nhưng dài nhất trước thời kỳ bùng nổ các nền văn minh Hy lạp thời xa xưa. Trái ngược những gì lịch sử ghi lại, […]