Anamorphic Art by István Orosz

Anamorphic Art by István Orosz

Nghệ thuật của “Phối cảnh biến dạng trên vật thể hình trụ hoặc hình nón” được phát minh tại Trung Quốc và đưa đến Ý trong thế kỷ 16, về các nghệ sĩ thời Phục hưng như Leonardo da Vinci đã làm chủ kỹ thuật này và phát hiện thêm phối cảnh theo góc nghiêng.

 
Error: the communication with Picasa Web Albums didn’t go as expected. Here’s what Picasa Web Albums said:

404. That’s an error.

The requested URL /data/feed/api/user/105019697110407738154/album/AnamorphicArtByIstvanOrosz?kind=photo was not found on this server. That’s all we know.

Comments

comments

Leave a Reply