Các bức tranh tạo từ băng keo

Các bức tranh tạo từ băng keo

Mark Khaisman – một nghệ sĩ đã tái tạo lại các scence trong các bộ phim yêu thích của mình bằng cách sử dụng các dãy băng keo nâu dùng để đóng thùng. Với một chút khéo léo và xử lý tinh tế các vùng sáng tối bằng cách chồng các lớp băng keo trên nền trắng, anh đã tái tạo khá sống động các cảnh trong phim nhưng ở góc độ sáng tạo hơn. Các ô vuông, ánh sáng, độ sâu của các bức tranh cho ta cái nhìn khá thú vị, trông như thể là một xuất phẩm từ máy tính.

Luan Lam
Error: the communication with Picasa Web Albums didn’t go as expected. Here’s what Picasa Web Albums said:

404. That’s an error.

The requested URL /data/feed/api/user/105019697110407738154/album/ParcelTapeArt?kind=photo was not found on this server. That’s all we know.

Comments

comments

Leave a Reply