Nghệ thuật sắp đặt từ những cây bút chì

Nghệ thuật sắp đặt từ những cây bút chì

Các tác phẩm này được lắp ghép từ hàng ngàn cây bút chì được vuốt nhọn.
Error: the communication with Picasa Web Albums didn’t go as expected. Here’s what Picasa Web Albums said:

404. That’s an error.

The requested URL /data/feed/api/user/105019697110407738154/album/CreativePencilInstallationArt?kind=photo was not found on this server. That’s all we know.

Comments

comments

Leave a Reply