Mint Vinetu bookstore poster

Mint Vinetu bookstore poster

Poster “thay khuôn mặt” bằng sách độc đáo

Nhà sách Mint Vinetu bookstore tại Vilnius, Lithuania vừa có một chiến dịch quảng cáo độc đáo, các poster mô tả các cuốn sách có bìa là các chân dung kỳ lạ có thể ăn khớp với khuôn mặt của người đọc.

Hãy trở thành bất cứ ai nếu bạn muốn, chọn người anh hùng của bạn tại Nhà sách Mint Vinetu bookstore ” – đó cũng chính là thông điệp của nhà sách này muốn gởi gắm đến khách hàng.

Comments

comments

Leave a Reply