Những bảng quảng cáo có thể làm bạn shock!

Những bảng quảng cáo có thể làm bạn shock!

Những bảng quảng cáo có thể không phù hợp tại một số quốc gia, tuy vậy chúng đáng để chúng ta ngưỡg mộ sự sáng tạo của các nhà thiết kế ý tưởng

 

 

 
Error: the communication with Picasa Web Albums didn’t go as expected. Here’s what Picasa Web Albums said:

404. That’s an error.

The requested URL /data/feed/api/user/105019697110407738154/album/DangerouslyCreativeBillboardAds?kind=photo was not found on this server. That’s all we know.

Comments

comments

Leave a Reply