Tổng hợp Liên hoan Body Painting Art thế giới

Tổng hợp Liên hoan Body Painting Art thế giới

Có một số quan điểm cho rằng thật ra vẽ thân thể là một hình thức nghệ thuật lâu đời nhất, nó có mặt rất sớm trong sinh hoạt đời sống, tôn giáo của nền văn minh loài người. Những năm gần đây, với những sáng tạo cự kỳ độc đáo, nghệ thuật vẽ trên cơ thể ngày càng thu hút công chúng. Có hàng ngàn người tham gia các Liên hoan Body Painting thế giới hàng năm.
Lễ hội đầu tiên của bodypainting vào năm 1996 ở Áo. Trong những năm qua, nó đã thu hút hàng trăm nghệ sĩ và các người mẫu, từ khắp nơi trên thế giới. Dưới đây là những hình ảnh tiêu biểu của các lễ hội và cuộc thi từ khắp nơi trong những năm qua.
Error: the communication with Picasa Web Albums didn’t go as expected. Here’s what Picasa Web Albums said:

404. That’s an error.

The requested URL /data/feed/api/user/105019697110407738154/album/BodypaitingFestival?kind=photo&authkey=Gv1sRgCJ6EpILSw8784QE was not found on this server. That’s all we know.

Comments

comments

Leave a Reply