Những sinh vật hiếm và siêu đẹp dưới biển sâu

Những sinh vật hiếm và siêu đẹp dưới biển sâu

Loạt hình chụp dưới biển tuyệt vời này được thực hiện bởi Alexander Semenov tại Trạm sinh học biển trắng. Loạt hình này gây cho chúng ta những ngạc nhiên tột độ trước cảnh đầy màu sắc dưới nước và các sinh vật khác thường sống ở đó. Chúng thực sự là những sinh vật tuyệt vời.
Error: the communication with Picasa Web Albums didn’t go as expected. Here’s what Picasa Web Albums said:

404. That’s an error.

The requested URL /data/feed/api/user/105019697110407738154/album/CRAZYUNDERWATERCREATURES?kind=photo was not found on this server. That’s all we know.

Comments

comments

Leave a Reply