Đẫm máu các cuộc săn bắt cá voi

Đẫm máu các cuộc săn bắt cá voi

Các cuộc đánh bắt cá voi chủ yếu là để lấy thịt và dầu. Hình thức đánh bắt cá voi đã sớm hình thành từ ít nhất 3000 năm trước công nguyên.

Dầu cá voi rất ít được sử dụng trong thời đại ngày nay, chủ yếu hoạt động săn bắt cá voi được thực hiện cho thương mại thực phẩm. Các loài cá voi chính bị săn bắt là loài Minke thường thấy và cá voi Minke Nam Cực, hai trong số những loài nhỏ nhất của cá voi tấm sừng hàm. Các điều tra khoa học gần đây ước tính số cá voi có khoảng 103.000 con ở Đại Tây Dương về phía đông bắc. Đối với các quần thể cá voi Minke Nam Cực, vào tháng 1 năm 2010, các tiểu bang IWC cho biết “không thể cung cấp các ước tính đáng tin cậy trong thời điểm hiện tại” và cho rằng một “cần một xem xét chính thức được tiến hành bởi Hội đồng khoa học.”

Việc hợp tác quốc tế về quy định săn bắt cá voi đã bắt đầu năm 1931 và một số hiệp định đa phương đang tồn tại trong lĩnh vực này, Công ước quốc tế quy định về săn bắt cá voi (ICRW) năm 1946 là văn kiện quan trọng nhất. Ủy ban săn bắt cá voi quốc tế (IWC) đã được thành lập bởi ICRW nhằm đưa ra lời cố vấn quản lý cho các quốc gia thành viên trên cơ sở công việc của Ủy ban Khoa học. Các quốc gia không phải là thành viên của IWC không bị ràng buộc bởi quy định của IWC và tiến hành các chương trình quản lý của riêng mình.
Hiện nay ba nước săn bắt cá voi hàng đầu là Nhật Bản, Iceland và Nauy.
Error: the communication with Picasa Web Albums didn’t go as expected. Here’s what Picasa Web Albums said:

404. That’s an error.

The requested URL /data/feed/api/user/105019697110407738154/album/BloodyWhalingInAction?kind=photo was not found on this server. That’s all we know.

Comments

comments

Leave a Reply