100.000 US Dollars???

100.000 US Dollars???

Có thể khó tin nhưng những tờ tiền với mệnh giá chới với bên dưới trong vài thời kỳ đã được chính phủ Mỹ in và sử dụng.

500USD – Với hình tổng thống thứ 25 William McKinley, tờ 500USD được chính phủ Mỹ phát hành rộng rãi vào năm 1928. Điều lý thú là đến giờ người ta vẫn có thể sử dụng chúng để thanh toán vì vẫn là tiền hợp pháp theo luật Mỹ :)) Nhưng, chẳng ai dại dột vì giá trị của thứ hiếm hoi này trong giới sưu tầm có thể nhân đến hàng chục đơn vị.

1.000USD – Cùng thời điểm với tờ 500USD và mang hình Grover Cleveland, đơn vị tiền tệ này được người dân Mỹ sử dụng cho đến năm 1946 thì ngưng phát hành dù vẫn tồn tại cho đến năm 1969. Hiện thời, chỉ còn vài tờ 1.000USD còn tìm thấy trong giới sưu tập.

5.000USD – Mang hình tổng thống thứ 4 James Madison, đơn vị tiền tệ này được phát hành rộng rãi vào năm 1934 và được chính phủ triệu hồi vào năm 1969. Nếu muốn sưu tầm, cứ hỏi bác Google!

10.000USD – Được in năm 1934 và được chính phủ triệu hồi vào năm 1969, tờ 10.000USD là đơn vị tiền tệ lớn nhất từng được phát hành rộng rãi cho dân chúng Mỹ. Hiện thời, vẫn còn vài tờ đang lưu hành trong giới sưu tầm và chẳng ai có thể biết giá trị thật của chúng.

100.000USD – Với hình của tổng thống thứ 28, Woodrow Wilson; Đây không phải là tiền mà là bảo chứng vàng của chính phủ Mỹ. Đơn vị tiền tệ này không được phát hành rộng rãi mà chỉ giới hạn trong giới ngân hàng. Chỉ 42.000 tờ 100.000USD được in vào năm 1934 và hiện thời chúng ta chỉ tìm thấy chúng trong bảo tàng hoặc qua các chương trình giáo dục tiền tệ.

Luan Lam
Error: the communication with Picasa Web Albums didn’t go as expected. Here’s what Picasa Web Albums said:

404. That’s an error.

The requested URL /data/feed/api/user/105019697110407738154/album/UnbelievableUSDollars?kind=photo was not found on this server. That’s all we know.

Comments

comments

Leave a Reply