Cá sấu khổng lồ

Cá sấu khổng lồ

Một con cá sấu khổng lồ có trọng lượng một tấn (1.075 kg) đã bị bắt bởi dân làng ở một vùng xa xôi của Philippines. Nó dài 21 ft (6.4m), nó được cho là một trong những con cá sấu lớn nhất được bắt mà vẫn còn sống!

Xem thêm ảnh
Error: the communication with Picasa Web Albums didn’t go as expected. Here’s what Picasa Web Albums said:

404. That’s an error.

The requested URL /data/feed/api/user/105019697110407738154/album/GiantCrocodileCatch?kind=photo was not found on this server. That’s all we know.

Comments

comments

Leave a Reply