Hình nền cho deskstop máy tính, iPad, iPhone, Android Smartphone

Hình nền cho deskstop máy tính, iPad, iPhone, Android Smartphone

Những hình ảnh cực đẹp, không đụng hàng để làm hình nền cho cho deskstop máy tính, iPad, iPhone, Android Smartphone.
Chú ý: Để lưu hình ảnh về máy, bạn dùng nút chuột phải bấm lên hình thu nhỏ (thumbnail), chọn “open link on new tab” để mở hình ảnh trên trang khác để save.
Error: the communication with Picasa Web Albums didn’t go as expected. Here’s what Picasa Web Albums said:

The Picasa API is deprecated. See https://developers.google.com/picasa-web/ for more details and the migration guide.

Comments

comments

Leave a Reply